MENGIKLANKAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

1. Daftar ssm enterprise/plt/sdn bhd
2. Perbaharui lesen ssm, ubah maklumat,
tambah partner.
3.Servis pembukaan pra akaun syarikat
4.Bantuan Deposit RM1k untuk aktifkan
akaun.
5. Pendaftaran Lhdn.
6. Pendaftaran Lesen Kewangan MOF
7. Servis pembiayaan perniagaan sme
bank.
8. Khidmat bimbingan usahawan 1
usahawan 1 hartanah
9. Perkhidmatan penyediaan laporan
Untung rugi & balance sheet.